egenannonse
14/2/2018

Flere uanmeldte tilsyn med dyrevelferd

Mattilsynet har publisert sin rapport om tilsyn med dyrevelferd for 3. tertial 2017. Mattilsynet har i denne perioden gjennomført flere uanmeldte tilsyn. Antall bekymringsmeldinger fortsetter også å øke.

Brudd på regelverket i svinebesetninger er mer enn doblet. Mattilsynet har en egen tilsynskampanje med slaktegris gående i Rogaland, noe som medvirker til det høye antall funn om brudd på regelverket. Rapporten fra denne tilsynskampanjen vil bli offentliggjort senere i år. Mattilsynet har nulltoleranse for alvorlig vanskjøtsel av dyr. I 3 tertial ble det oppdaget alvorlig vanskjøtsel i 17 dyrehold, noe som er 0,5 prosent av dyreholdene som Mattilsynet var på tilsyn i.

Et viktig grunnlag for å oppdage om dyr lider, er bekymringsmeldinger fra publikum, særlig på kjæledyrområdet. Mattilsynet oppfordrer folk til å melde fra om saker som gjelder dårlig dyrevelferd.