egenannonse

Innhold nummer 2/2020

REDAKTØRENS SPALTE

Per A. Sleipnes

Antibiotikaresistens kan reduseres via friskere husdyr

KLF-innspillet

Bjørn-Ole Juul-Hansen

Kraftfôrpriser og andre kostnader må ut i markedet!

Prosjekt

Per A. Sleipnes

Dette kan bli det nye Otta-slakteriet

Koronasituasjonen

Per A. Sleipnes

Felleskjøpet varsler dyrere kraftfôr

Lanserer soyafritt kraftfôr til toppyterkua

Per A. Sleipnes

Privat foredlingsindustri slår ring om produsentene

Per A. Sleipnes

Normal drift, men økte priser på fôr bekymrer

Norsk Kylling med omsetningsøkning

Per A. Sleipnes

Mangel på sagflis bekymrer mange bønder

Georg Mathisen

Mener antibiotika i landbruket tar liv i koronakrisen

Slakting 2019

Per A. Sleipnes

Solid økning i privat slakteandel i fjor

Økologisk landbruk

Per A. Sleipnes

Stor etterspørsel etter økologisk kjøtt i disse pandemi-tider

Jordbruksoppgjøret

Per A. Sleipnes

KLF vil ha sau ut avmarkedsreguleringen

Minitema: Maskiner og utstyr

Georg Mathisen

Tøff eurokurs, men nok varer

Fjørfe

Per A. Sleipnes

Fra 40 prosent til 100 prosent kyllingsatsing

Opplæring

Per A. Sleipnes

Effektiv e-læring og digitale muligheter også i krisetid

Produsent

Georg Mathisen

– Tiden inne for å tenke norsk

Dyrevelferd

Per A. Sleipnes

- Dyrevelferden skal og må ivaretas også i krisetider

Sysselsetting

Per A. Sleipnes

Avløser-bekymring hos mange bønder

Verden rundt

Verden rundt

Landet rundt

Landet rundt

Jus på tampen

Mauritz Aarskog

Arv er gjenstand for mange mange konflikter – også i landbruket