%gtm2%

Innhold nummer 2/2020

REDAKTØRENS SPALTE

Antibiotikaresistens kan reduseres via friskere husdyr

KLF-innspillet

Kraftfôrpriser og andre kostnader må ut i markedet!

Prosjekt

Dette kan bli det nye Otta-slakteriet

Koronasituasjonen

Felleskjøpet varsler dyrere kraftfôr

Lanserer soyafritt kraftfôr til toppyterkua

Privat foredlingsindustri slår ring om produsentene

Normal drift, men økte priser på fôr bekymrer

Norsk Kylling med omsetningsøkning

Mangel på sagflis bekymrer mange bønder

Mener antibiotika i landbruket tar liv i koronakrisen

Slakting 2019

Solid økning i privat slakteandel i fjor

Økologisk landbruk

Stor etterspørsel etter økologisk kjøtt i disse pandemi-tider

Jordbruksoppgjøret

KLF vil ha sau ut avmarkedsreguleringen

Minitema: Maskiner og utstyr

Tøff eurokurs, men nok varer

Fjørfe

Fra 40 prosent til 100 prosent kyllingsatsing

Opplæring

Effektiv e-læring og digitale muligheter også i krisetid

Produsent

– Tiden inne for å tenke norsk

Dyrevelferd

- Dyrevelferden skal og må ivaretas også i krisetider

Sysselsetting

Avløser-bekymring hos mange bønder

Verden rundt

Verden rundt

Landet rundt

Landet rundt

Jus på tampen

Arv er gjenstand for mange mange konflikter – også i landbruket