egenannonse

Innhold nummer 1/2020

REDAKTØRENS SPALTE

Per A. Sleipnes

Klimakrisen løses ikke ved å ofre norsk landbruk

KLF-innspillet

Bjørn-Ole Juul-Hansen

Dobbel mottaksplikt er tvingende nødvendig

Politikk

Per A. Sleipnes

– Meningsløst å redusere kjøttproduksjonen i Norge

Otta-nedleggelsen

Per A. Sleipnes

Fatland og Jæder vil avløse Nortura på Otta

Per A. Sleipnes

– På tide med nye slakterieiere på Otta

Per A. Sleipnes

Trekker seg som tillitsvalgt i Nortura

Norge rundt

Stabilt for KLFs slakterier og eggpakkerier i 2019

Miljø og klima

Strengere krav til produsentene

Kvalitetsavvik

Per A. Sleipnes

Kvalitetsavvik i svinekjøtt skal kartlegges

Klima og miljø

Mathias Ytterdahl

Redusert kjøttforbruk i Norge rammer landbruket hardt

Utland

Georg Mathisen

Argentina: Bort med beite, over til kraftfôr

Rådgivning

Per A. Sleipnes

Animalia skal gi råd til eggprodusenter

Svin

Ole G. Hertzenberg

Økte prisforskjeller på svinesemin overrasker

Dyrevelferd

Nasjonal tilsynskampanje for gris skal iverksettes

Sterkt fokus på grisens velferd i Midt Norge Slakteri

Kvinner i landbruket

Bondekvinner ønsker bedre velferdsordninger

Dyresykdom

Værdal-besetning slakter 46 sau med mædi-smitte

Klassifisering

Morten Røed

Klassifiseringssystemet for storfe er justert

Landet rundt

Landet rundt

Kjøttforbruk

Per A. Sleipnes

Reelt kjøttforbruk i Norge er tett på offisielle anbefalinger

Jus på tampen

Mauritz Aarskog

Egne regler for innløsning av festetomter

e-læring

Nytt kurs i plukking og avliving av verpehøner