egenannonse
16/9/2019

Utfordrende tider for norske bønder

Per A. Sleipnes

At norske bønder som driver med kjøttproduksjon opplever utfordrende tider, er det neppe tvil om. Årsakene er flere og stygge NRK-bilder fra utvalgte svinefjøs tidligere i sommer, er selvfølgelig en viktig faktor. Men disse avsløringene er bare en del av bildet. Også helse- og miljøaspektet bidrar til denne omdømmeutfordringen.

Og enten vi vil eller ikke: det er bare å innse at de som hevder at kjøttkonsumet bør kuttes, at dyrevelferden ikke er god nok og at intensiv kjøttproduksjon er en trussel mot miljøet, har vind i seilene akkurat nå.

Men hvor prekær er situasjonen egentlig for aktørene som lever av kjøtt-

omsetning og dyrehold her i landet? Og er det slik at neste generasjon forbrukere blir «kjøttfrie»? Går i så fall norske bønder og norsk kjøttbransje dystre tider i møte? Neppe!

For noen kan det selvsagt være gode grunner til å spise mindre kjøtt, men hensynet til klima er definitivt ingen god grunn dersom vi holder oss til kjøtt produsert i Norge. Nå, ved inngangen til lammesesongen, kan det være på sin plass å stille seg spørsmålet: Er det etisk forsvarlig å spise sau og lam fra norske utmarksbeiter? Er det ikke bedre å velge kylling eller laks?

Svaret er nei. Norsk kjøtt, basert på gressfôrede beitedyr, er mer klimavennlig enn kjøtt produsert i de aller fleste kjøtt-produserende land i verden. Dette blir ettertrykkelig slått fast i FAO-­rapporten Tackling Climate Change through live-stock fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk.

Når det gjelder storfe har vi i Norge avlet fram dyr som vokser raskere og er friskere enn beitedyr på eksempelvis den argentinske pampasen. Disse dyrene trenger to til tre ganger så lang tid på å nå slaktevekt sammenlignet med norske storfe. Utslippene av klimagasser minker med andre ord når effektiviteten øker.

Dette poenget har kommet altfor dårlig fram i mediedebatten rundt produksjon og forbruk av rødt kjøtt. Så til alle dere der uten som jobber hardt for å forsyne det norske markedet med kvalitetskjøtt: stå på å gi ikke opp. Motkreftene er mange, men da er det viktig å ikke miste troen på det dere driver med.

Så er det selvsagt svært viktig at skandaler knyttet til manglende dyrevelferd i norske fjøs unngås. Bilder som de vi fikk servert i NRK-dokumentaren i juni, skader en hel næring. Denne erkjennelsen må være «kompasskursen» for absolutt alle som livnærer seg av kjøttproduksjon.