Cxense Display egenannonse
05/9/2018

– Dyrevelvelferd er viktigst for dyrebilsjåfører

Rakkestad Tålmodighet og fokus på dyrenes ve og vel! Det er grunnleggende egenskaper som en god dyrebilsjåfør ha, ifølge dyrebilsjåfør Dag Bråten. Han har drevet i bransjen i 31 år og vet hva han snakker om.

Per A. Sleipnes

– Vi håndterer levende vesener og det må alltid være retningsgivende for det vi driver med, fastslår den rutinerte dyrebilsjåføren Dag Bråten.

Han er en av de mest erfarne dyrebilsjåførene i Fatland-systemet og til daglig har Bråthen base ved Fatlands anlegg i Oslo. Her driver han med livdyr i tillegg til transport av levende dyr fra bonde til slakteriet. Og denne sommeren har vært ekstrem med hensyn til arbeidspress.

31 års erfaring

– Jeg har gjennom mine mer enn 30 år i dette yrket aldri opplevd maken til sommer. Vi som arbeider med inntransport av dyr har aldri hatt det så hektisk. Når antallet storfeslakt er fordoblet i forhold til normalen på grunn av tørke og fôrmangel, sier det seg selv at det mildt sagt blir hektisk. Noen bønder har dessverre måttet vente opptil tre uker på å få fraktet sine dyr til slakteriet, og det er selvsagt ikke noe vi liker. Men vi har vel klart å ta unna det meste, sier Dag Bråten.

Dyrevelferd viktigst

Vi møter han i Rakkestad der han henter 12 storfe hos en bonde. Og på spørsmål om hva han ser på som aller viktigst i forbindelse med henting av dyr på gård, er svaret enkelt for Bråten: – Unngå stress og behold roen selv om det kan gå tregt og kyr og okser stritter imot og ikke vil inn i dyrebilen. Dyrevelferd er det aller viktigste. Det kommer i første rekke. Vi håndterer levende vesener og det må alltid være retningsgivende for det vi driver med, fastslår den rutinerte dyrebilsjåførene.

Enklere logistikk nå

– Hva er forskjellen på å kjøre levende dyr fra gård til slakteri i dag, kontra for 10–15 år siden.

– Logistikken er langt enklere i dag. For å fylle opp denne bilen som jeg kjører i dag, måtte vi innom syv–åtte gårder før. Små bruk og mer kjøring, med andre ord. Rent dyrevelferdsmessig er det bedre å hente inn dyrene på en eller to gårder og få disse raskt til slakterier, sier Bråthen. Han peker dess-uten på tilkomsten til driftsbygningene som var mer kronglete før. Med større enheter og større fjøs, har også dyrebilsjåførene fått en noe enklere jobb.

Sliter med rekrutteringen

– Har du oppleve ulykker eller uhell av noe slag i løpet av din karriere som dyrebilsjåfør?

– Heldigvis ikke, selv om det har vært nære på noen ganger. Som du ser her er okser som skal inn i dyrebiler alltid en utfordring å håndtere. Men med planlegging og en god porsjon sinnsro, går det greit.

– Hva med rekrutteringen? Er det vanskelig å få fatt i dyrebilsjåfører?

– Vi har mange yrkessjåfører, men få av disse ønsker dessverre å bli dyrebilsjåfør. Folk som skal fungere i dette yrket må ha legning for håndtering av dyr. Dette er noe ganske annet enn å kjøre søppelbil, konstaterer Bråten som bruker mye av sin tid på å veilede Fatland-bønder i forbindelse med omsetning av livdyr.