Cxense Display
Du er her: Forsiden / Utgaver / 2018 / 1

Redaktørens Spalte

Velkommen Animalia AS

KLF-innspillet

Har jeg ikke vært flink nok?

Konsesjonsloven

Ulovlig samarbeid om svineproduksjon i Østfold

Fylkesmannen i Østfold har funnet at fire svineprodusenter har samarbeidet så tett at det er i strid med reglene om maksimalt tillatt størrelse for svineproduksjon i Norge.

Gjennvinning

Nytt rekordår for Norsk Protein

Norsk Protein AS fikk i fjor nok et rekordår hva råvaretilførsel angår. Selskapet tok i 2017 imot 197?836 tonn råstoff. Det er en økning på 5400 tonn i forhold til 2016.

Fôrsituasjonen

Prekær grovfôr-situasjon gir tidligere slakting

Grovfôr-situasjonen for mange bønder, særlig på Vestlandet i Nord-Norge, er prekær på grunn av mye nedbør gjennom lang tid. Fatland opplever at bønder leverer slaktedyr tidligere enn normalt.

Dyrevelferd

Selv ikke ‘dyrevernerne’ klarte å finne noe på Abraham

Grisene til Abraham Aarsland på Vigrestad skal leve et godt liv på god plass. Selv ikke en «dyreverner» under falskt navn skal klare å finne noe å ta ham på.

Produksjonsforbedring

Ny tilvekstdel i Ingris ble lansert i januar

Ny tilvekstdel i Ingris ble lansert 16. januar. Denne versjonen er å anse som en første versjon, men den inneholder alle basisfunksjoner pluss en del større og mindre nyheter.

Brannvern

Vil stoppe fjøsbranner med luft

Luft med mindre oksygen slukker brannen før det tar skikkelig fyr. Nå prøver Tor Eystein Hovda å få inn slukkeluften i norske fjøs.

Redder verdier for milliarder

Forsikringsnæringen samarbeider med brannvesenet om å redde verdier etter brann og vannlekkasjer. Men spesialbilen kan hjelpe til når fjøset er strømløst, også.

Svinemarkedet

Kjøtt og samfunn

10 vanlige feil og misforståelser om kjøtt

I samfunnsdebatten ser vi stadig påstander, tall og meninger om kjøtt som er grove forenklinger, misvisende eller direkte feil. Animalia og MatPrat har gått igjennom ti gjengangere av påstander om kjøtt for å rydde opp i feil og misforståelser.

Klauvskjæring

– Legg til rette for enklere for klauvskjæring

– Dersom bonden legger til rette for klauvskjæreren på gården, gir det bedre kvalitet på arbeidet og klauvskjæringa kan gjennomføres mer effektivt.

Utland

Russisk kjøttgigant med kontroll fra bås til bord

Den russiske kjøttgiganten Miratorg driver sin virksomhet fra tre anlegg og selskapet eier gårdene som leverer dyr til slakteriene.

Kronikken

Truede husdyrraser kan reddes av nisjeproduksjon

28 av 38 norske husdyrraserer truet, men kan reddes av nisjeproduksjon.

Kompetanseutvikling

Populær kompetanseskole for fjørfebønder

Kompetanseskolen for fjørfebønder tilsluttet KLF, blir mer og mer populær. Nylig deltok 26 personer da kompetanseskolen ble avviklet i Stjørdal

Fôrbruk

Varmere drikkevann gir mindre fôrforbruk

Når han varmer drikkevannet, trenger kyrne mindre kraftfôr, tror Trond Brenne. Nå har han levert første innsett med Hubbard-kyllinger og er godt fornøyd.

Minitema | Gjødsling og jordforbedring

Helgjødsel kan gi solid jordforbedring

Er det mulig å erstatte regulær kunstgjødsel med annen type gjødsel basert på naturlige råvarer?

Tiden er inne for bygging av gjødsellagre

– Riktig bruk av gjødsel og utvidelse av lagerkapasiteten for naturgjødsel på gården, vil være en god investering både i forhold til økonomi, agronomi, miljøet og ikke minst klimaet.

Dyrehelse

Hold besetningen fri for virus og klauvsjukdommer

I Norge omsettes det over 100 000 livdyr av storfe i året. Antallet har økt vesentlig de siste årene. Besetningene blir større og flere dyr oppstalles i løsdrift. Det medfører at de smittsomme dyresykdommene har lettere for å spre seg og gjør større skade enn tidligere.

Unge i jordbruket

Frittgående gris rekrutterer unge bønder

Andreas Raaen (16) og vennene i Stjørdal fant på at de kunne avle opp gris utendørs som sommerjobb. Nå vurderer de yrkesvalg og utvidelse.

Landet rundt

Bønder stanses av vikinggrav

Ekteparet Anna Rimestad Orre og Vegard Voll fra Sola i Rogaland satser ti millioner kroner på nytt fjøs, men blir stanset av fortiden.

Flere uanmeldte tilsyn med dyrevelferd

Mattilsynet har publisert sin rapport om tilsyn med dyrevelferd for 3. tertial 2017. Mattilsynet har i denne perioden gjennomført flere uanmeldte tilsyn. Antall bekymringsmeldinger fortsetter også å øke.

Frykter EU-forbud mot reinkjøtt

Landbruksminister Jon Georg Dale er urolig for at EU skal innføre forbud mot import av norsk reinsdyrkjøtt for å hindre spredning av skrantesyke.

Flere nordmenn spiser kjekjøtt

Det er tegn på at nordmenn begynner å bli mer åpne for kjekjøtt. Ifølge tall fra Animalia ble det slaktet anslagsvis 17?500 kje i 2017, en økning fra snaut 15?000 i 2016.

Måtte hasteavlive griser hos bonderådgiver

En Nortura-produsent, som skulle gi andre bønder råd om dyrehold, klarte ikke å ta vare på egne griser. Nå må han selv motta råd.

…og Nortura nekter å hente dyr fra dårlige bønder

Nortura vil nå nekte å ta imot dyr fra bønder som driver med dårlig dyrevelferd.

Færre store slaktekyllingprodusenter

Antall slaktekyllingprodusenter med over 1000 dyr gikk ned fra 647 til 603 fra januar 2016 til januar 2017, viser tall fra Animalia.

Røros slakteri satte slakterekord i fjor

Røros Slakteri satte slakterekord i 2017 med nær 1320 tonn. Dermed slo de rekorden som ble satt i 2009.

Hampshire-framgangen fortsatte i 2017

For Hampshire-grisen ble også 2017 et år med fremgang og det ble solgt mer enn 60?000 doser Hampshire-semin.

Ytterøykylling effektiviserer

Ytterøykylling skal bli mer effektive. Bedriften skal investere til sammen 30 millioner kroner i 2018 i effektiviseringstiltak og dyrevelferd.

Jus på tampen

Kort om aktuelle odelsspørsmål

Odelsretten har lange tradisjoner i Norge og gir slekten rett til å innløse eiendom som overdras til fremmede eller til fjernere slektninger. De nærmere reglene framgår av odelslova fra 1974 med dertil hørende rettspraksis og reiser mange spørsmål.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display