Cxense Display
Du er her: Forsiden / Utgaver / 2017 / 4

Redaktørens spalte

KLF-innspillet

Sauer!

Ny teknologi

Sauekontrollen tester nytt verktøy

I høst tester 30 saueprodusenter hvordan dynamiske rapporter basert på Sauekontroll-data kan gi ny oversikt over egen produksjon. Målet er å gi produsenten et bedre verktøy for å kunne sammenligne seg med andre og gi en pekepinn på hvor det kan være forbedringsmuligheter.

Lammekjøttmarkedet

NSG-topp reduserer med fem prosent

Markedssituasjonen for sau- og lammekjøtt er alarmerende, og nå går NSG-sjef Kjell Erik Berntsen i bresjen ved å redusere egen produksjon.

Ressursutnyttelse

Landbruksrester kan være en gullgruve

Hvert år blir det til overs 415?000 tonn restråstoff i norsk landbruk. Mye benyttes til dyrefôr, men potensialet for hvordan grønnsaksskrell, animalsk fett og kornrester kan brukes bedre er stort.

Innovasjonsprosjekt

Ny metode for klassifisering av småfe

MeatCrafter er et treårig innovasjonsprosjekt som startet opp i august i år. I prosjektet skal 3D-fotografering av saue- og lammeslakt kombineres med optiske NIR-målinger for å bestemme slaktenes muskelfylde og fethetsgrad automatisk.

Fôr

Fôr(r)etningshemmeligheten bak Kobe-biffen

Hva spiser verdens dyreste storfe? Det er en fôr(r)etningshemmelighet, forteller Kobe-bonde Takeshi Yamada.

Svinehelse

Får grisene nok jern?

Svineprodusent og hobbymusiker Knut Aalton, leter med lys og lykter etter forbedringsområder i sitt virke som produsent. Jerntildeling til spedgris er det aller siste fokusområdet.

Fjørfe

Offensiv fjørfesatsing på Holte Gård

Han blir i bransjekretser sett på som nokså uortodoks og driftsmåten er definitivt ikke av A4-typen. Men Halvor Olsen på Holte Gård i Drangedal har klokkertro på det han og familien driver med.

Dexter-fe til Jens Eide

I tillegg til fjørfe og egg, har Holte Gård valgt å satse på kjøttfe.

Variert miljø gir mindre frykt hos verpehøns

Verpehøner blir mindre redde når de blir eksponert for mer varierte omgivelser. Det er konklusjonen i et nylig publisert doktorgradsarbeid.

KLF-ansatte har gjennomført avlivingskurs

Når man skal avlive verpehøns kan dette foregå på to forskjellige måter; avlivning i container eller avlivning i hus. Begge metodene benytter CO gass.

Slakt

Oktober ble tidenes slaktemåned på Røros

Stadig økt tilfang av lokale leverandører sørget for at Røros Slakteri i oktober satte ny slakterekord. Det ble slaktet 30 tonn mer enn den forrige rekorden.

Genetikk

22 NRF-okser valgt ut som eliteokser

Geno SA på Hamar har nylig offentliggjort hvilke NRF-okser som skal levere sæd denne perioden. 11 av disse er nye for denne perioden og helt på toppen rager tre okser med 50 eller mer i avlsverdi. Dette er historisk høyt.

Fôrsituasjonen

Stabile verdensmarkedspriser på råvarer til kraftfôr

Høstingen av mais er over i Europa, og avlingene ser ut til å bli lavere enn i de tre foregående årene.

Identitetsmerking

Teknologiske muligheter med elektroniske storfemerker

Selv om øremerkets aller viktigste funksjon fortsatt er å sikre dyrets identitet, kan de elektroniske merkene by på mange nye muligheter for deg som storfeeier. Ikke minst når det gjelder å effektivisere de mest vanlige arbeidsprosessene dine.

Bærekraft

Hvordan øke matproduksjonen basert på norske ressurser?

– Kompliserte problemstillinger krever ofte komplekse svar. Dette gjelder også innenfor bærekraftig matproduksjon. Et allsidig landbruk som gir mest mat og matsikkerhet ut ifra tilgjengelig ressurser krever en helhetlig forståelse av ressursgrunnlaget og de naturgitte forutsetningene.

Dyrestell

Moderne overvåkning og strenge helserutiner

Inderøy-bonden Frederik Hembre (27) tar stell av ammekuer til et nytt nivå ved bl.a. hjelp av trådløs kameraovervåking og strenge helserutiner i fjøset.

Landet rundt

Sodd-rush for Inderøy Slakteri

Inderøy Slakteri opplever for tiden stor etterspørsel etter sodd og i år vil produksjonen passere 600 tonn.

Økning i kjøttproduksjonen

I løpet av det første halvåret i år, ble det til sammen produsert over 164 000 tonn kjøtt her i landet. Det er 2,5 prosent mer enn i tilsvarende periode i fjor.

Kasserte 300 rein på grunn av avmagring

Hver tiende av reinsdyrene som ble levert til slakteriene i Kautokeino og Karasjok ble kastet.

Snacks basert på sauekjøtt kan redusere lagrene

Lageret av lammekjøtt er stort og nå håper sauebønder og Fatland at chips baser på sauekjøtt skal bli en av løsningene for å få brukt alt kjøttet.

Jus på tampen

Om kårytelser og beskrivelsen av disse

Kårytelser er normalt beskrevet i kjøpekontrakt som inngås mellom kjøper og selger i et generasjonsskifte. Det kan også inntas i skjøtet.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display