Cxense Display
Du er her: Forsiden / Leder / Nå satses det på storfe og ammeku

Mot lysere tider for norsk storfekjøttproduksjon?

Leder nr. 03 /2016, av redaktør Per A. Sleipnes.
– Det er grunn til å tro at i løpet av fem–seks år, vil behovet for importert storfekjøtt gradvis avta.

Cxense Display

De siste årene har vi her i landet hatt det man kan kalle en strukturell underdekning av storfekjøtt. Konsekvensene har vært stor administrativ import fra utlandet, i første rekke fra Tyskland. Det er selvsagt ingen ting å utsette på tysk storfekjøtt, men det er feil at selvforsyningsgraden er så liten som den er nå.

Derfor er det viktig at flere norske bønder får inspirasjon til å satse på ammeku. Særlig i områder av landet der forholdene ligger godt til rette for denne type produksjon. I denne utgaven av Kjøtt & Eggprodusenten bringer vi reportasjer både fra nord og vest der økt satsing på storfe/ammeku står sentralt. Det er gode nyheter!

I Rogaland startet man et storfeprosjekt allerede i 2013 og her var Innovasjon Norge tungt inne. Dette mobiliseringsprosjektet har vist seg å genere mye positivt. Stikkordet er flere nye  ammekuprodusenter i dette området.

Også lenger nord i landet er det mye å glede seg over. Ikke rart ettersom beitebasert husdyrproduksjon er spesielt egnet i Nord-Norge. Ikke minst er det en utmerket
måte å utnytte potensialet vi har i utmarka. Og om vi blir bedre på å utnytte beiteressursene som finnes i utmarka, kan man oppnå en økonomisk god driftsform, samtidig som man får god dyrevelferd og fornuftig pleie av kulturlandskapet.

Hva kan man så forvente av de tiltak og den satsing som nå er innledet? På kort sikt neppe all verden. Importen vil vi måtte leve med i flere år framover, men det er grunn til å tro at i løpet av fem–seks år, vil behovet for importert storfekjøtt gradvis avta. Norske bønder er både dyktige og innovative. Så om de riktige rammebetingelsene kommer på plass, ser jeg ingen grunn til at ikke storfekjøttproduksjonen øker kraftig de nærmeste årene.

I dag utnyttes kun 3,5 prosent av Norges landareal til landbruk, mens man ifølge fagfolk kunne brukt omtrent to tredjedeler. Av dette landbruksarealet er rundt halvparten hovedsakelig egnet til dyrking av gress. Særlig gjelder dette i nord der klimaet gjør at vekstvilkårene for korn og en del andre matvekster er for tøffe. Skal vi utnytte disse arealene til matproduksjon, må graset først gå gjennom en dyremage.

For fire år siden hadde vi en historisk lav produksjon av storfekjøtt her i landet. Om alle gode krefter trekker sammen, kan vi håpe og tro at vi ikke ser dette bunnivået igjen. Storfesatsinga i Rogaland og nytenkningen i Nord-Norge er forhold som opplagt bidrar til å hindre dette.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøtt- & Eggprodusenten.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display