Cxense Display
Du er her: Forsiden / Aktuelt / Problematisk underskudd på storfe

Underskuddet på norsk storfe skaper problemer

Underskuddet på norsk storfe fortsetter inn i 2017. Underdekningen er nå på rundt 15 prosent av norsk produksjon.

Det er forventet underskudd av norsk storfeslakt helt frem til september og tollsatsen vil settes ned for a muliggjore import til samme pris som norsk.

UTFORDRENDE IMPORT
– Totalt utgjor importbehovet omlag 20 000 tonn. Salget, omregnet til helt slakt, passerte i 2016 100 000 tonn. Importen utfordrer samtidig norsk volum og prisniva. Store deler av kvotene tas inn som biff/filet til priser som er betydelig under norsk engrospris og havner direkte i butikkene. Det er ikke det samme volumsuget i markedet etter biff/filet som vi hadde for fa ar siden, men i stedet en betydelig pris press for a fa solgt varene, forklarer markeds- og administrasjonssjef i KLF, Endre Myhr.

UNNGÅ UBALANSE
Underskuddet som dekkes med administrativ nedsatt toll pavirkes na av at prisen pa ku i EU er mye lavere enn ung okse. Med samme tollsats blir prisen lavere enn norsk ku og en okende andel av importen er ku. I oyeblikket er importprisen pa tysk ku ca. syv kroner under ung okse. KLF ber medlemmene a importere balansert, tilsvarende norsk produksjon, slik at det ikke oppstar utilsiktet ubalanse i markedet, verken for helt slakt eller skaret vare. – Det er behov a ta grep pa begge omrader for a sikre norsk prisniva til bonde og at bedriftene vare kan ha en liten fortjenestemargin pa skjaring, papeker Myhr.

MÅ PLANLEGGE RIBBESALGET
Nar det gjelder svin ble reguleringslageret sa godt som tomt for helt slakt for a dekke ribbesalget for nyttar. Na er vi inne i en overskuddsperiode, frem mot sommeren. I forste tertial er prognosen et overskudd av gris pa 2200 tonn og samtidig er det som vanlig mye produkter som ikke ble solgt til jul som skal ut i markedet. Fra sommeren av viser prognosen balanse ut aret.

– Det skal spises mye svinekjott utover varen og fra grillen i sommer, og et godt sommersalg er nodvendig for at overskuddet kan handteres. Uansett sa vil hosten bety knapphet pa ribbe og bedriftene bor planlegge for a dekke ettersporselen na i starten av aret, understreker Endre Myhr.

PROBLEMATISK OGSÅ FOR LAM
Reguleringslageret av sau/lam er na pa over 3200 tonn, og det kan forventes at det vil vokse videre mot paske. Et hoyt frysefradrag, sammen med prisnedgang, skal stimulere til salg fra reguleringslager og okt salg til forbruker. – Produktutvikling og salgstrykk er viktig. Det ma samkjores mellom bedrifter og Opplysningskontoret for egg og kjott (OEK) og jeg ser behov for a avtale et konkret lop, slik at dette tidsmessig henger sammen.

BALANSE FOR EGG
For egg er det god balanse i 2017. Importkvoter ble brukt for a balansere markedet de siste manedene av 2016 og vil nok matte benyttes i starten av 2017 for a unnga manko frem mot pasken. Deretter ser det ut a vare god balanse med norske egg, trolig litt mye i sommerferietiden. I dagens situasjon er det viktig a passe pa at produksjonen ikke oker mer enn salget, for balansen er skjor.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display