Cxense Display
Du er her: Forsiden / Aktuelt / Slik gir du kalven best mulig start

Slik gir du kalven best mulig start

God helse i kalveperioden vil være avgjørende for å få dyr som produserer godt. Får kalven en «knekk» i ung alder i form av diaré eller luftveisinfeksjon er det vanskelig å ta igjen dette senere. Det er ikke god økonomi å ha slike dyr, skriver Stine Vhile i denne fagartikkelen.

Nok råmelk er helt avgjørende for at kalven skal utvikle seg godt.

En nyfødt kalv fungerer som et enmaget dyr ved fødsel. Vom og nettmage er svært lite utviklet, mens løpen er stor. Melka kalven drikker havner rett i løpen. Dette skjer ved hjelp av bollerenna, en slags kanal som frakter melka direkte til løpen. Melk er kalvens viktigste næringskilde den første tiden, men melkeinntak stimulerer ikke vomutviklingen tilstrekkelig. Å sørge for at kalven begynner å spise både kraftfôr og grovfôr er avgjørende for å utvikle vomma. God vomutvikling er viktig for å få dyr som er bedre egnet til å ta opp mye grovfôr. Dette kombinert med god helse i kalveperioden vil være det beste utgangspunktet for maksimal produksjon.

NOK RÅMELK
Hvordan kan vi da gi kalven den beste starten? Her er det mange faktorer som spiller inn. Nok råmelk av god kvalitet like etter fødselen er avgjørende for å gi kalven et godt immunforsvar. Et godt miljø i fjøset er også helt essensielt. Fôring under drektigheten er viktig for kalvens utgangspunkt, spesielt med tanke på kvaliteten på råmelka og overføring av vitaminer og mineraler. Både selen og vitamin E har viktige oppgaver som antioksidanter i kroppen.

Antioksidasjonsstatusen til ett dyr har stor betydning for immunforsvarets evne til å bekjempe bakterier og virus. Nyfødte drøvtyggere er spesielt utsatt for vitamin E mangel. Det er også velkjent at norsk jordsmonn er generelt fattig på selen med påfølgende selenmangel hos dyr.

UTVIKLING AV VOMMA
For å utvikle vomma slik at kalven skal bli en god drøvtygger er vi avhengige av at kalven begynner å spise kraftfôr og grovfôr. Et kraftfôr til kalv er spesiallaget for at kalven skal bli en god drøvtygger. I tillegg bør kalvekraftfôr inneholde stoffer som skal bidra til å gi kalven god helse.

Når mikrober som etablerer seg i vomma bryter ned karbohydrater dannes flyktige fettsyrer som eddiksyre, propionsyre og smørsyre. De to sistnevnte er spesielt gunstige for å stimulere vomutviklingen. Ved nedbryting av korn og kraftfôr dannes mye propionsyre. Et kalvekraftfôr bør inneholde svært smakelige råvarer og gjerne også en aroma som stimulerer til at kalven begynner å spise. Supplerer man da med fint høy eller surfôr av god kvalitet, skifter fôret hver dag og gir kalven fri tilgang på rent vann har man kommet langt.

VITAMIN E
I kraftfôr til kalv kan bufferstoffer og levende gjær være gunstig. Denne kombinasjonen er god for å unngå pH fall i vomma. Mikrobene som er i etableringsfasen i vomma er svært følsomme for lav pH og pH svingninger. Det å sikre de beste levevilkårene for mikrobene vil være helt avgjørende for å få igang en god vomfunksjon! Det er spesielt mikrober som bryter ned grovfôr som er følsomme for pH fall. Ved å optimalisere pH i vomma hos kalven vil det skapes bedre muligheter for at disse mikrobene skal etablere seg hurtig og fungere optimalt.

PREBIOTIKA
Kalvekraftfôr som inneholder naturlig vitamin E og organisk selen er bra for kalven. Vitamin E og selen er viktige antioksidanter. Naturlig vitamin E er mer effektivt i dyret enn syntetisk vitamin E. Organisk selen vil, i tillegg til å kunne brukes direkte som antioksidant, også lagres i musklene slik at kroppen har en ekstra «buffer» ved behov. Organisk selen har også bedre opptak og fordeling i kroppen enn uorganisk selen.

Prebiotika er stoffer som fungerer som mat for de gode bakteriene i tarmen. Et kalvekraftfôr som inneholder både prebiotika og stoffer som hemmer ugunstige bakterier kan lønne seg. På denne måten vil det være mindre sjanse for at diaréfremkallende bakterier klarer å etablere seg i tarmen. Optimal utvikling av vomma kombinert med god helse hos kalven vil være et godt utgangspunkt – har du råd til å la være?

GODE RÅD FOR KALVEFÔRING

  • God og riktig fôring av kua i drektighetsperioden
  • Godt miljø i fjøset både for ku og kalv
  • Nok råmelk av god kvalitet like etter fødselen er viktig for godt immunforsvar
  • Riktig kraftfôr og godt grovfôr slik at kalven utvikler vomma og blir en god drøvtygger
  • Tilgang på rent vann hele tida

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøtt- & Eggprodusenten.

Nøkkelord: dyrepleie, fôr, kalv
Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display