Cxense Display
Du er her: Forsiden / Aktuelt / – Norsk storfekjøtt bra for miljøet

– Norsk storfekjøtt bidrar til reduserte globale klimautslipp

– Økt produksjon av storfekjøtt i Norge, reduserer de globale klimautslippene. Det har sammenheng med at Norge har den mest klimavennlige storfekjøttproduksjonen i verden.

Professor Odd Magne Harstad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) slår tilbake mot alle som påstår at norsk storfekjøttproduksjon er lite klimavennlig.

Professor Odd Magne Harstad ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) slår tilbake mot alle som påstår at norsk storfekjøttproduksjon er lite klimavennlig. I forbindelse med framleggelsen av Animalia-rapporten «Kjøttets tilstand» nylig, var han klar på at gapet mellom etterspørsel av storfekjøtt og det vi selv produserer her i landet, øker år for år. Det må vi gjøre noe med.

14 PROSENT
– Det er viktig å øke matproduksjonen og selvforsyningsgraden i Norge. På den måten kan vi bidra til å redusere utslippene av de globale klimagassene. Jordbruket på verdensbasis står for 14 prosent av klimagassutslippene. I Norge er tilsvarende utslippsgrad 8,7 prosent. Vi slipper med andre ord ut et mindre volum klimagasser pr. produsert kilo kjøtt, enn for eksempel hva som tilfellet er i Sør-Amerika. Det bør vi ha med oss i debatten knyttet til klimagassutslipp. Den norske kua eller oksen, er med andre ord ingen klimaversting, understreker Harstad.

Selv om kua og sauen slipper ut mer klimagasser enn sine enmagede «kollegaer», svin og kylling, tilsier naturgitte norske forhold at vi skal satse på sau og ku.

VIKTIG RESSURS
– Vi snakker om tre prosent landbruksareal i Norge. To tredjedeler av dette er beregnet til grasproduksjon. Dette grasarealet må utnyttes maksimalt. FN sier da også at vi i årene framover må utnytte alle tilgjengelige ressurser til matproduksjon. Norsk utmarksbeite er virkelig en ressurs som må utnyttes og det kan kun gjøres via en ku- eller sauemage, sier Harstad. Han påpeker samtidig at ytelsesnivået i melkeproduksjonen har stor betydning for storfekjøttproduksjonen.

Melk og kjøtt utgjør rundt regnet 70 prosent av matenergi-produksjonen i Norge. Om 15 år vil trolig storfekjøttproduksjonen være lavere enn hva den er i dag, om melkeytelsen pr. ku fortsetter i samme takt som nå. Det selv om antallet ammekyr øker kraftig. I år vil vi produsere et sted mellom 75 000 og 80 000 tonn storfekjøtt.

SLÅR TILBAKE
– Kombinert melk- og kjøttproduksjon er mer klimaeffektiv enn spesifisert kjøttproduksjon. Et effektivt klimatiltak vil således være å redusere ytelsesøkningen på melkekua, sier professor Odd Magne Harstad til slutt.

Kjottets_tilstand_2015_forside_web
Bærekraft stadig viktigere

Begrepet bærekraft blir stadig viktigere – også i landbruket. Ikke rart da at bærekraftig kjøttproduksjon er ett av to hovedtemaer i årets utgave av «Kjøttets tilstand». Ser vi på utviklingen i norske utslipp fra 1990, har utslippene fra olje, gass og veitrafikk hatt en betydelig økning. Utslippene fra jordbruket har derimot gått ned med hele 15 prosent. Nedgangen skyldes blant annet færre husdyr (storfe), mindre bruk av mineralgjødsel og økt kraftfôrandel hos drøvtyggerne.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøtt- og Eggprodusenten

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display