Cxense Display
Du er her: Forsiden / Aktuelt / KSL-arbeid kan gi driften et løft

Systematisk KSL-arbeid kan gi driften et løft

KSL, eller landbrukets kvalitetssikringssystem, kan bidra til at gårdsdriften din får et løft. Systemet består av et dusin standarder med sjekklister og veiledere. Vi har bedt KSL-sjef Tom Roterud om en liten guide.

– Bevisstheten rundt KSL blant produsenter her i landet er i positiv utvikling, mener Tom Roterud.

– Målrettet og systematisk KSL-arbeid utgjør uten tvil en forskjell. Starten på et nytt år kan være tiden da en skal komme skikkelig i gang med kvalitetsarbeid på gården. For gårdsdrifta er januar/februar en gylden tid for planlegging av driftssesongen og evaluering av forrige sesong. Tenk nøye gjennom hva du gjorde i 2016, og har du gode notater fra driften har du også et godt grunnlag for å vurdere hvordan du skal bli enda litt bedre produsent i 2017, sier Roterud.

GRUNNLAG FOR EGENREVISJON
Systemet med standarder og sjekklister danner grunnlag for egenrevisjon på gården med basis i de aktuelle produksjonene. Generelle krav for gården (standard 1) og HMS (standard 2), gjelder for alle gårder uavhengig av produksjon.

– Hvorfor er KSL så viktig for norske produsenter?
– KSL gjør det lett for gårdbrukeren å sjekke ut at produksjonen er i tråd med lovverket og eventuelle varemottakerkrav og ikke minst legger KSL til rette for å tilfredsstille kravene til internkontroll. Med KSL har næringen en felles løsning i forhold til kvalitetsdokumentasjon og man slipper å forholde seg til flere kvalitetssystemer dersom man har flere produksjoner eller flere varemottakere. KSL er også et viktig og et samordnet verktøy for den enkelte varemottaker (slakteri) i bestrebelsene på å kunne dokumentere videre i verdikjeden at deres produsenter har en solid og god produksjon i tråd med god dyrevelferd, etikk og miljø.

– LAG ENKLE RUTINER
– Hvilke råd har du til norske kjøttprodusenter nå ved inngangen til et nytt år?
– Et godt råd er å tenke enkelt og lag enkle rutiner der det er nødvendig med dokumentasjon. Sett noen enkle, men gode mål for kommende år i forhold til produksjon og HMS. HMS-mål er kanskje litt uvant tankegang, men det er viktig. Slike mål kan være ting knyttet til brann, el-kontroll, arbeidsforhold og ikke minst mål for ferie og fritid sammen med resten av familien.

ØKT BEVISSTHET
– Hvordan vil du beskrive bevisstheten rundet KSL blant norske bønder?
– Bevisstheten rundt KSL blant produsenter her i landet er i positiv utvikling. Egenrevisjon blir f.eks. samvittighetsfullt fulgt opp. Det er viktig at egenrevisjonen ikke bare er et kryss, men at det faktisk gjenspeiler de faktiske handlingene og rutinene på gården. Dette er et område vi i samarbeid med næringa hele tiden må jobbe videre med i utvikling av KSL-standarden. De eksterne KSLrevisjonene er også viktig i denne sammenheng. I dag ser vi at det største avviksområdet er knyttet til HMS og brannsikring, og de eksterne revisjonene er med og setter fokus slik at bonden får slike forbedringsområder på plass.

BRANNVARSLING
– Hva er den største utfordringen med tanke på god kvalitet på det som foregår i norske fjøs og driftsbygninger?
– Der vi ser utfordringer er utegangerdrift og oppstallingsløsninger med talle som gir utfordringer knyttet til reine dyr. Videre så gjenstår det litt før alle har på plass brannvarslingsanlegg og en god oppfølging av alle de elektriske installasjonene på gården.

GODE TILTAKSPLANER
– Har du eksempler på hvordan KSL-arbeid har medvirket til bedre drift?
– Konkrete eksempler på at KSL har gitt bedre drift, ser vi hele tiden. Gjennom året er vi innom flere produsenter som har gjennomført tiltak som f.eks. har bidratt til bedre oppstalling for dyra. Fôringsplasser som er tørre og reine der dyra står er et godt eksempel på dette. Videre ser vi at flere og flere gjør en god egenrevisjon med gode tiltaksplaner både i forhold til produksjon og HMS og da må vi tro at det bidrar til et godt fokus for kommende år. KSL legger også grunnlag for merking med «Nyt Norge» – bondens eget merke. Merket som 9 av 10 nordmenn kjenner og som bidrar til at forbrukeren velger norsk mat.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display