Cxense Display
Du er her: Forsiden / Aktuelt / Framtidsbruket satser på energisparing

Framtidsbruket satser på energisparing

13 millioner kroner er investert de siste årene. Inkludert et ved/ halmfyringsanlegg som reduserer energikostnadene dramatisk.

Samboerparet Kristin Johannessen og Pål Helge Dobloug sier god varmetilførsel – spesielt i kuldeperioder – skaper trivsel både for folk og dyr.

Samboerparet Kristin Johannessen og Pål Helge Dobloug satser alt på å bygge framtidsbruket. En smart energiløsning er et viktig element i satsingen. Med en samlet bygningsmasse på nesten 4500 m2 (bolighuset ikke medregnet) trengs det mye varme. Nærmere bestemt 480 000 kWh pr. år.

MER ROBUST
– Vi driver en relativt stor kornproduksjon og hadde tidligere betydelige tørkekostnader. Tror vi årlig brukte diesel for 200 000 kroner. I tillegg gikk det en del strøm. Jeg ble jo småkvalm av alle disse regningene, forteller Pål Helge.

– Da det for fire år siden ble aktuelt å satse på husdyr så vi jo at energibehovet på gården totalt sett kom til å bli veldig høyt. Men samtidig ønsket vi å gjøre gårdsdriften enda mer robust gjennom å utvide med enten gris eller kylling. Vi mente at en slik utvidelse også ville gjøre det mer lønnsomt å investere i fyringsanlegg. Så det endte med at vi gikk for både grishus og fyringsanlegg. Sånn som kyllingmarkedet har utviklet seg kan vi jo være glade for at vi landet på gris, legger han smilende til.

FYRER ÉN GANG PR. DØGN
– Etter litt undersøkelser falt valget på en kombinert halm/vedfyringsløsning med en romslig fyrkjele sånn at det holder med ett ilegg i døgnet. Vi fyrer mest med tørrgran som vi kjøper bl.a. fra Mjøsen Skogeierforening. Normalt går det med to kubikkmeter pr. døgn. Bortsett fra når vi tørker korn, da kjører vi opp til tre ilegg pr. døgn. Vi kunne valgt å fyre med flis fra container og sluppet manuelt ilegg. Men det ville blitt en del dyrere.

Og siden vi har flere ansatte som kan veksle på å være «fyrbøter» går dette greit. Det hjelper jo også at vi gjennom entreprenørvirksomheten kan bruke en liten hjullaster med tømmerklo til dette formålet. Så fyring hindrer oss ikke i å være borte fra gården i ny og ned, understreker Pål Helge.

ESTETIKK ER VIKTIG
Vi er veldig fornøyd med fyringsanlegget. Det er varmt og godt i alle hus og det gir trivsel både for dyr og mennesker. Vi isolerte grishuset spesielt godt, med 25 cm glava i vegg (reisverk av tre) og 35–40 cm i himling.

Jeg er rimelig trygg på at vi har et bedre isolert hus enn de som har satt opp vegger i betong, som jo er blitt så vanlig. 
– Det høres sikkert litt jålete ut, men jeg er ganske opptatt av estetikk. Når vi bygger ut gården vil jeg at det skal se fint ut. I tillegg til at betongvegger isolerer dårligere enn reisverk, synes jeg jo det er mye penere med tre. Og pent er det blitt. Alle driftsbygninger er dekket med trepanel, alle møner på alle uthus har det samme kryssornamentet. Det er opparbeidet andedam ved inngangporten til eiendommen og det er lagt vekt på å skille privat og næringsrelatert trafikk i det romslige tunet. Og hele eiendommen er gjerdet med flere hundre meter håndlaget skigard.

NOK VARME GIR GODE RESULTATER
– Med nærmest ubegrenset muligheter for varmetilførsel kunne vi, selv i de kaldeste kuldeperiodene nå i januar, ha god utlufting og gi dyrene et optimalt klima. Jeg er overbevist om at dette bidrar til god dyrehelse og at det har vært avgjørende for å oppnå de gode produksjonsresultatene vi har oppnådd. Kanskje særlig i vår type produksjon. Smågris er jo, særlig de første leveukene, veldig følsomme for trekk og kulde, poengterer Kristin.

– Ingen andre varmekilder på gården?
– Bare en liten panelovn på et gammelt bad, smiler Kristin.

SATSER PÅ LEDLYS
– Andre energieffektive løsninger på gang?
– Vi har vurdert, men droppet vindmølle; det er rett og slett for lite vind her. Og vi har lekt med tanken om å utnytte ei elv som går over eiendommen. Litt usikkert om vassføringen god nok, men dette vil vi se nærmere på. Det energispareprosjektet som kanskje ligger nærmest er å se nærmere på strømforbruket i grishuset. I dag har vi bevegelsessensorer på lys i de fleste birom i grishuset og tidsur på lysrørene i dyrerommet. Men vi har jo fortsatt 36 lyspunkter som til sammen trekker vel 3700 watt. Kunne vi skiftet ut lysrørene med ledlys – som lyser like mye – vil vi kunne redusere strømforbruket betydelig, mener samboerparet.

– Biogass?
– Dette er jo mer vanlig i storskalaanlegg. Gårdsanlegg på biogass er så nytt. Dessuten føler vi nok at vi har investert nok på en stund. Så det får vi heller komme tilbake til senere. På gjødselsiden har vi heller valgt å skille ut og lagre det bløte og det faste hver for seg. Den faste møkka blir lagt til kompostering og så overrisler vi komposten med urin. Etter kompostering gir dette et mer konsentrert gjødselprodukt som fører til mindre trafikk og dermed mindre trykkskader på jordene våre, forteller Pål Helge Dobloug.

skillelinje orange

Fakta om Gilemoen Gård

  • Drives av samboerparet Kristin Johannessen og Pål Helge Dobloug.
  • 2400 da korn (hvete og bygg) derav leid 2030 da.
  • Smågrisproduksjon i satellitt (purkering). 53 purker med åtte ukers grisingsintervall, dvs. ca. 3800 smågris pr. år.
  • Driver i tillegg Dobloug Maskin AS – et entreprenørselskap spesialisert på landbruk (bl.a. håndtering/spredning av husdyrgjødsel).
  • I tillegg til dem selv er det ansatt fire personer i gårdsdriften/entreprenørselskapet. Kristin, som også jobber 50 prosent utenfor gården som helsesekretær, er sjef i grishuset. Pål Helge er ansvarlig for kornproduksjonen og entreprenørvirksomheten.
  • 1400 m2 grisehus, 1000 m2 korntørke, 1600 m2 maskinhall og 440 m2 låve/ verksted. Totalt 4440 m2 under tak (bolighus ikke medregnet).
  • I tilknytning til bygging av grishus i 2012 ble det bygd halm/vedfyringsanlegg som forsyner samtlige hus på gården (inkludert korntørke og bolighus) med totalt 480 000 kWh.

Investeringer siste fem år: HALM/VEDFYRINGSANLEGG: To mill. kroner (inkludert innvendig infrastruktur i bygningene. GRISHUS: 11 millioner kroner.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display