Cxense Display
Du er her: Forsiden / Aktuelt / Bygger i skogen for å unngå MRSA

Bygger grisehus i skogen for å unngå MRSA

Smågrisprodusent Jan Vegar Dalen i Levanger tar grisene med seg til skogs. Det gjør han for å redusere risikoen for nytt utbrudd av MRSA.

Byggingen av det nye grisehuset i skogen er godt i gang

En snau kilometer fra gårdstunet er et nytt grisefjøs i ferd med å bli reist. Noe av årsaken til at Dalen velger en slik løsning er å gjøre det nye fjøset uinntrengelig for eventuelle MRSA-befengte mus.

RE-SMITTE PÅVIST
Det var i 2015 at smågrisproduksjonen på gården Falstad øvre utenfor Levanger første gang ble rammet av LA-MRSA. Men han var ikke alene om å bli rammet av katastrofen. 17 andre bruk i fylket ble også smittet. Det ble gjennomført sanering etter godkjent plan fra Mattilsynet, og nye dyr satt inn i 2016. Det gikk ikke lenge før det ble påvist re-smitte, noe som betyr at saneringen ikke var vellykket.

Per-Arne

Per-Arne Nesjan, produsentrådgiver gris, Midt-Norge Slakteri

SIDEN 2013
– I forbindelse med ny sanering ble det tatt prøver av døde mus. Der fant man MRSA-smitte og dermed også kilden til re-smitten, sier produsentrådgiver gris ved Midt-Norge Slakteri, Per-Arne Nesjan.

Dalen har vært knyttet til MNS som smågrisprodusent de siste fire årene og Nesjan snakker på vegne av Levanger-produsenten.

SPF-GRIS
Nyfjøset er på 5400 m2 med servicerom. Det er dermed større enn en fotballbane. Dalen driver i øyeblikket to konsesjonsfrie enheter på til sammen 4200 slaktegrisenheter. Planen er å produsere 12 000–14 000 smågris i året.

– Grisen er av typen SPF. Dette er gris som bl.a. er fri for en god del sykdomsfremkallende bakterier. De viktigste er at de er fri for ulike typer APP, sier Per-Arne Nesjan.

UNNGÅR TREVERK
– Men hvordan er det mulig å sikre seg mot inntrenging av smågnagere i en skog?
– Det skjer ved å bygge på en gjennomført måte ved bruk av betong med innstøpt isolasjon i gulv og vegger, og himling i brannsikker sandwich med stålplater på begge sider. De som bygger grisefjøset  unngår treverk og isolasjonsmateriale som smågnagerne kan komme seg gjennom. I tillegg blir det lagt opp til regulær skadedyrbekjempelse, sier Nesjan.

40 MILLIONER KRONER
40 millioner kroner er prislappen på det nye grisefjøset. Staten finansierer store deler av kostnadene til prosjektet via delutbetalinger av MRSA-erstatningen.
– Hva ser du på som de største fordelene med denne plasseringen inne i en skog?
– Dette grepet bidrar til å flytte trafikken unna boligdelen av gården. Det er jo egentlig ikke noe poeng å ha en bolig kloss opp til et fjøs. Ved å gjøre det slik Dalen gjør her, unngår man lukt og utsikten fra boligdelen av gården blir bedre. Og sist men ikke minst: Dalen får plassert grisehuset langt unna gnagerbestanden i forbindelse med det gamle fjøset og kornlageret som det var påvist MRSA på.

SAMME STØRRELSE
Noe av inventaret skal gjenbrukes i nyfjøset, mens en god del blir destruert. Nyfjøset er for øvrig basert på smågrisproduksjon tilsvarende to slaktegriskonsesjoner, hver på 2200 slaktegris. Konsesjonene er atskilt og tilhører to forskjellige gårder som Dalen eier og driver.

Dette er samme produksjonsvolum som Dalen hadde før LA-MRSA i 2015 stanset produksjonen. Volummessig er det dermed samme størrelse som før, men nybygget blir likevel litt større enn det tidligere fjøset. Smågrisprodusent Jan Vegar Dalen i Levanger tar grisene med seg til skogs. Det gjør han for å redusere risikoen for nytt utbrudd av MRSA. Per-Arne Nesjan uttaler seg til Kjøtt & eggprodusenten på vegne av Levangerprodusenten.

Dette er LA-MRSA

  • Bakterier av gruppen gule stafylokokker, motstandsdyktige mot flere typer antibiotika.
  • Er en dyreassosiert variant av MRSA. Ikke spesielt sykdomsfremkallende hos gris, men kan smitte både fra gris til menneske og omvendt. Gir sjelden alvorlige infeksjoner hos friske mennesker.
  • Det er viktig å hindre MRSA-spredning til helseinstitusjoner da det kan være vanskelig å bekjempe sykdommen.
  • I kjøtt fra dyr med MRSA er ikke farlig å spise. I 2015 og 2016 er til sammen 17 svinebruk i Nord-Trøndelag, ett i Sør-Trøndelag og to i Troms rammet av LA-MRSA.

Les flere saker fra siste utgae av bladet Kjøtt- og eggprodusenten.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display