Cxense Display
Du er her: Forsiden / Aktuelt / Bondens verktøy for god eggproduksjon

Bondens eget verktøy for god eggproduksjon

KLF tilbyr nå et nytt dataverktøy for å følge opp eggproduksjonen på gården. KLF Effektivitetskontroll for Konsumeggproduksjon er det fulle navn, eller e-kontrollen for enkelhets skyld.

Mange faktorer er viktig for å kunne oppnå god lønnsomhet i produksjonen. Det er mange tusen dyr som skal ha det bra, oppføre seg ordentlig og beholde fjør og helse for at bondens investering i hus og utsyr skal lønne seg. E-kontrollen bidrar til nettopp god kontroll!

SMÅ MARGINER
Det er små marginer i norsk eggproduksjon som skiller de produsentene som er skikkelig gode og dem som sliter med å få lønnsomhet. De som klarer å følge opp hele besetningen av høns godt nok til daglig, og slik sikrer både antall egg, eggvekt og fôrforbruk vil tjene mange tusen kroner mer på sitt innsett enn den som «bommer».

VIKTIG Å SAMMENLIGNE
Verktøyet gjør det enkelt å følge opp både verpelister fra KSL-systemet, resultatet rapportert fra eggpakkeriet samt andre registreringer for helse og velferd. Det er viktig å kunne sammenlikne sitt innsett både med tidligere egne innsett, og med landsgjennomsnitt, gjennomsnitt for fôrleverandør, region eller dyremateriale. Datainnsamling i e-kontrollen gjør slike sammenlikninger mulig for den enkelte bonde.

TALLDOKUMENTASJON
I tillegg til verktøy for bonden er e-kontrollen et nyttig verktøy for alle som leverer innsatsfaktorer til bonden, som fôr, dyr og utstyr. «Hva er effekt av fôrleverandør?» Konsulentene, fagfolka og myndighetene er også interessert. Det er mye bedre å ha talldokumentasjonen på plass når vi skal gi råd.

TILGANG TIL NØKKELTALL
Tallene som legges i kontrollen tilhører bonden. Det er kun bonden som har full oversikt over egne kull. Andre som har bidratt med informasjon, f.eks. fôrselskapene eller leverandør av unghøner, får tilgang til noen nøkkeltall som er særlig viktig for at de skal levere produkter av god kvalitet til bonden. Slik statistikk vil gi hele næringa et løft i kunnskapsnivå, og vi vil gå fra «vi tror at» til «vi ser at».

PASSORD
Alle produsenter som leverer til KLFs medlemspakkerier har fått passord. Flere av pakkeriene tilbyr automatisk overføring av resultatene fra innveide egg. Det vil holdes kursdager rundt om i landet både for eggprodusentene og de som leverer unghøner.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøtt- & Eggprodusenten.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display