Cxense Display
Du er her: Forsiden

Aktuelt

Kort om aktuelle odelsspørsmål

Odelsretten har lange tradisjoner i Norge og gir slekten rett til å innløse eiendom som overdras til fremmede eller til fjernere slektninger. De nærmere reglene framgår av odelslova fra 1974 med dertil hørende rettspraksis og reiser mange spørsmål.

Ytterøykylling effektiviserer

Ytterøykylling skal bli mer effektive. Bedriften skal investere til sammen 30 millioner kroner i 2018 i effektiviseringstiltak og dyrevelferd.

Hampshire-framgangen fortsatte i 2017

For Hampshire-grisen ble også 2017 et år med fremgang og det ble solgt mer enn 60?000 doser Hampshire-semin.

Røros slakteri satte slakterekord i fjor

Røros Slakteri satte slakterekord i 2017 med nær 1320 tonn. Dermed slo de rekorden som ble satt i 2009.

Færre store slaktekyllingprodusenter

Antall slaktekyllingprodusenter med over 1000 dyr gikk ned fra 647 til 603 fra januar 2016 til januar 2017, viser tall fra Animalia.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display
Cxense Display