egenannonse

Innhold nummer 3/2019

Redaktørens spalte

Per A. Sleipnes

Utfordrende tider for norske bønder

Småfe

Stor suksess for småfe-kvelder hos Fatland

Miljø

Georg Mathisen

Billig strøm hindrer biogass

Svinehold

Tora Saltnes

Dyrevelferdsprogram skal sikre velferd for alle griser

Fjørfe

Høyere norskandel i kyllingfôr enn mange tror

Svin

Norsk Hampshire-gris til svenske HK Scan

Intervjuet

Per A. S leipnes

Skuffet og overrasket over mangelen på holdninger

Konsesjonsregelverket for gris

Ole Herzenberg

Nye konsesjonsregler for gris kan gi nye markedsproblemer

– Jobber på høygir

Tema | Maskiner og teknisk utstyr

Per A. Sleipnes

Datateknologi tas i bruk for å bedre dyrevelferden

Per A. Sleipnes

Ung og ambisiøs Vestfold-bonde ‘ser’ dyrene sine hele tiden

Vitaliserer bruktmarkedet for landbruksutstyr

Dyrevelferd

Ole G. Hertzenberg

– Nå må tilliten gjenopprettes

Furuseth fikk oppleve kraftig mediekjør

Per A. Sleipnes

– Dyrevelferd viktig både for bønder og forbrukere

Storfe får handlingsplan for dyrevelferd

Unge i landbruket

Karl Kristian Kongsted

Travle tider for ungt bondeektepar i Akershus

Dyrehelse

Vibeke Tømmerberg Tore Tollersrud

Mædi påvist hos sau i Trøndelag

Landet rundt

Nortura politianmelder bonde etter TV-dokumentar

1000 unge bønder kan bli «Årets unge bonde»

Lenket seg fast til Furuseth

Oftedal tilbakepå Røros Slakteri

Høyere radioaktivitet i sauer i Valdres

Jus på tampen

Mauritz Aarskog

Løpende utvikling innen tomtefestejussen

Slaktekylling

Käthe Kittelsen

Målrettet arbeid reduserer transportdødeligheten